22 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

Να φύγετε να πάτε αλλού …και ο τελευταίος να κλείσει την «πόρτα» παρακαλώ!

Να φύγετε να πάτε αλλού …και ο τελευταίος να κλείσει την «πόρτα» παρακαλώ!

Να φύγετε να πάτε αλλού … και ο τελευταίος να κλείσει την «πόρτα» παρακαλώ! της Χρύσας Σωτηράκη

Σε ένα ασταθές φορολογικό περιβάλλον με συνεχή αύξηση φορολογίας, μείωση φοροαπαλλαγών και ένα νέο καθεστώς ασφαλιστικής «μεταρρύθμισης», η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα θεωρείται πλέον απαγορευτική… και οι  Έλληνες επιχειρηματίες αναζητούν λίγο «φως» στο τούνελ ή μια «σανίδα» σωτηρίας στο επιχειρηματικό τους αδιέξοδο!

Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια φάση στασιμότητας. Τα σημάδια ανάκαμψης είναι «αχνά» πλέον και ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία τείνει να παγιωθεί, ο οποίος πιθανότατα θα προκαλέσει έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα ενισχύσει τη μερική απασχόληση και θα οδηγήσει σε διευρυμένα ποσοστά άτυπων μορφών απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή που ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου δηλώνει ότι «Η πρόσφατη αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα, δεν την καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική από τις χώρες – μέλη, αντίστοιχου επιπέδου ανάπτυξης» και αφήνει άφωνους στελέχη και διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 10 CEO Summit στην Αθήνα.

Ας πάρουμε τα πράγματα, όμως, από την αρχή και ας αναλύσουμε τα δεδομένα:

Α) Νέος συντελεστής για φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων – οντοτήτων (με ισχύ για εισοδήματα από 01/01/2016)

Νέος ενιαίος συντελεστής φόρου 29% για τα κέρδη υπόχρεων των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.). Ισχύς και για όσους  τηρούν διπλογραφικά βιβλία. (+) bonus Προκαταβολής φόρου 100%.

Δηλαδή αφορά τα νομικά πρόσωπα:

α) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

β) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

γ) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

δ) κοινοπραξίες,

ε) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Καταργείται προηγούμενο φορολογικό καθεστώς με 2 συντελεστές (26% και 33% για κέρδη άνω των 50.000) 

 

Β) Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (με ισχύ για εισοδήματα από 01/01/2016/τροποποίηση του Ν.4172/2013 άρθ.15 περί Κ.Φ.Ε.)

Κλιµάκιο εισοδήµατος  €

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου € Σύνολο
Εισοδήματος

Φόρου

0 – 20.000

22% 4.400 20.000 4.400

20.000 – 30.000

29% 2.900 30.000

7.300

30.000 – 40.000

37% 3.700 40.000

11.000

40.001 45%

Αφορά α) Μισθωτούς, β) Συνταξιούχους, γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, δ) Αγρότες (καταργείται πλέον η φορολόγηση με 13% για ατομική αγροτική επιχείρηση και φορολογείται  αυτοτελώς με την άνω κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.)

Αλλαγή Έκπτωσης φόρου (τροποποίηση άρθ. 16) και ισχύ για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016.

Αφορά πλέον α) Μισθωτούς, β) Συνταξιούχους, γ) Αγρότες, ενώ δεν ισχύει για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Γ) Επιβάρυνση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ξεκίνησε ως προσωρινή επιβάρυνση και όχι μόνο ΔΕΝ καταργήθηκε αλλά απέκτησε πλέον μόνιμο χαράτσι καθώς υπέστη και αύξηση για εισοδήματα από 1-1-2016 βάσει της νέας κλίμακας:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης %
0-12000 X 0%
12001-20000 Χ2,20%
20001-30000 Χ5%
30001-40000 Χ6,5%
40001-65000 Χ7,5%
65001-220000 Χ9%
> 220000 Χ10%

 

Δ) Υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής/e-banking ή πλαστικού χρήματος (χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών), θα χτίζουν το αφορολόγητο όριο που δικαιούνται μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες από 01/01/2017, σύμφωνα με το Ν.4446/2016.

Δαπάνες που χτίζουν το αφορολόγητο:

  • συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινής ωφέλειας (φως, νερό, τηλέφωνο) αλλά
  • δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).
  • δεν συμπεριλαμβάνεται η Ομάδα 6 (Υγεία) καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του Ν. 4446/2016.

Ε) Νέο φρούτο με άρωμα «Ε.Φ.Κ.Α.» το νέο ασφαλιστικό σύστημα που έκανε ποδαρικό με το νέο μας έτος 2017

Στόχος του Υπουργείου ο έλεγχος της φοροδιαφυγής, λέει, και εφαρμογή του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος του κάθε επαγγελματία.

  • Ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ κλάδου κύριας σύνταξης: 20% και
  • Ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης: 6,95%

(Το ποσοστό αφορά τους υπόχρεους υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από 01.01.2017 όπως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, άρθρο 39 Ν.4387/2016 και έχει κλιμάκωση του συντελεστή υπέρ κλάδου κύριας σύνταξης για κάποιες περιπτώσεις ή μειώσεις για κάποιες άλλες).

Αναδιάρθρωση μιας ήδη σαθρής οικονομικής βάσης με τους επιχειρηματίες και τους φορολογούμενους να κοιτάζουν στο καθρέφτη της καθημερινότητας τους και να βλέπουν μόνο φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που απομυζούν την ποιότητα ζωής τους και απειλούν την ίδια τους την επιβίωση.

«Να φύγετε να πάτε αλλού» ατάκα χιλιοειπωμένη και με χιούμορ από το παππούλη της διαφήμισης, έρχεται τώρα να ακουστεί ξανά, αλλά από το ίδιο το κράτος, απευθυνόμενο σε κάθε Έλληνα φορολογικό κάτοικο και κάθε Ελληνική επιχείρηση.

«Να φύγετε να πάτε αλλού!!!! …και ο τελευταίος να κλείσει την «πόρτα» παρακαλώ!»

Και τότε γεννάται το ερώτημα: «…να φύγουμε, αλλά να πάμε ΠΟΥ;;;»

27.01.2017 / Xrisa Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr / website: www.lolplus.gr 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ….

Υπ.Οικ., διευκρινίσεις για Περιουσιολόγιο

ΣΕΒ: Ας φαντασθούμε μια άλλη Ελλάδα: 9+20 προτάσεις για επενδύσεις και ανάπτυξη


 

Related posts