3 Ιουλίου 2020

Breaking News

Ν. 4635/19: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

Ν. 4635/19: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α΄(30/10/19) ο Ν. 4635, με Θέμα: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο τον νόμο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts