9 Δεκεμβρίου 2021

Ν. 4778/21: Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ν. 4778/21: Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 26/19.02.2021, ο Ν. 4778 ο οποίος περιλαμβάνει τα του Μισθολογίου, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, αλλά και άλλες επείγουσες “περιφερειακές” διατάξεις.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Ν. 4778 από το ΦΕΚ δημοσίευσής του, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

25/2ου – Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

9/3ου -Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

 

 

 

Related posts