28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Ν. 4916/22: Περί ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές ρυθμίσεις

Ν. 4916/22: Περί ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65 Τεύχος Α΄/28.03.2022, ο Νόμος 4916 με Θέμα:

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος ΕΝΦΙΑ, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις

Διαβάστε αναλυτικά το Νόμο 4916 σε μορφή pdf, από το ΦΕΚ δημοσίευσής του, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts