28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Ξεκινά προσεχώς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ξεκινά προσεχώς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ξεκινά προσεχώς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τι θα δίνει, προϋποθέσεις, μειονεκτήματα: Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά σε δέκα δήμους το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Οι δήμοι της πιλοτικής εφαρμογής θα γνωστοποιηθούν εντός του Ιουλίου. Η καθολικΞεκινά προσεχώς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημαή του εφαρμογή, αναμένεται να ξεκινήσει κατά το α΄ εξάμηνο του 2015.

• Το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, για μια τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα, θα είναι €400. Από αυτό το ποσό, τα €100 αντιστοιχούν στις δαπάνες κατοικίας, από €100 για κάθε ενήλικα και από €50 για κάθε παιδί.

• Σε μια οικογένεια με ένα παιδί, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα είναι €350, ενώ στις περιπτώσεις των μονογονεϊκών οικογενειών το παιδί θα επιδοτείται με €100, ως ενήλικας.

Οι προϋποθέσεις για την λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, είναι κυρίως εισοδηματικού χαρακτήρα, αν και λαμβάνονται υπόψη και ευρύτερα περιουσιακά στοιχεία.
• Ο ενήλικας θα πρέπει να έχει ατομικό ετήσιο εισόδημα έως €2.400.
• Το εισόδημα ως όριο σε μια τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, θα είναι €4.800.
• Σε μια οικογένεια με τέσσερις ενήλικες, θα είναι €6.000.

Επιπλέον, προκειμένου κάποιος να λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν θα πρέπει να έχει ακίνητη περιουσία, που η αντικειμενική της αξία να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό αυτό δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά λέγεται ότι θα κυμανθεί από €80 χιλ. έως €100 χιλιάδες.

Για τον τελικό υπολογισμό του ποσού θα υπολογίζονται τα εισοδήματα της χρονιάς που τρέχει και όχι του προηγούμενου οικονομικού έτους, ενώ στις περιπτώσεις μισθωτών θα υπολογίζεται το 80% των εισοδημάτων.

Όμως, όπως λέγεται, όσοι λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα πάψουν να λαμβάνουν άλλα τυχόν προνοιακά επιδόματα που ελάμβαναν, ενώ δεν αποκλείεται έως και να συμψηφιστεί και με το επίδομα ανεργίας.

Επομένως, εμείς ως TaxCoach παρατηρούμε ότι η ωφέλεια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος περιορίζεται με αυτό τον τρόπο δραστικά έως και εξανεμίζεται, αφού για να πάρεις ένα ποσό €400 το μήνα, είναι πολύ πιθανό για κάποιους δικαιούχους, να χάνουν κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα. Η κυβέρνηση αν ήθελε να βοηθήσει ουσιαστικά τις πραγματικά ευπαθείς ομάδες, δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοιου είδους συμψηφισμούς.

Related posts