3 Μαρτίου 2021

Breaking News

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης: Τον Οδηγό – βοήθημα για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2014 δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης

Ο Χ. Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, προλογίζοντας τον Οδηγό ανάφερε πως το φυλλάδιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους φορολογουμένους στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία θα υποβάλλεται εμπρόθεσμα, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2014. Και πρόσθεσε ότι: «Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο Ε1) να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους. Έγιναν ορισμένες απαραίτητες αλλαγές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε θα δυσκολευτείτε στη συμπλήρωση του. Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος».

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου αυτού παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Ο κ. Θεοχάρης ζήτησε να δοθεί βάρος στα ακόλουθα:

 • Φέτος, για δεύτερη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος, καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.
 • Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και λήξης στις 30 Ιουνίου 2014.
 • Για πρώτη φορά εισάγεται η καινοτομία της προσυμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης.
 • Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο οι φορολογούμενοι να απευθύνονται για διορθώσεις στους φορείς που χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Πέρσι, για πρώτη φορά, οδηγήθηκαν δηλώσεις προς έλεγχο από την ΔΟΥ, με ειδική ειδοποίηση κατά την διάρκεια της υποβολής.
 • Σε περίπτωση που η δήλωσή επιλεχθεί για έλεγχο εφαρμογή θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος κατά πόσον θα πρέπει να στείλει ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθεί τη ΔΟΥ για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου.
 • Η υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν οδηγεί σε έλεγχο, προσδιορίζει άμεσα το καταβλητέο ποσό του φόρου και το σύστημα ενημερώνει για τις δόσεις και την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορεί ο φορολογούμενος να καταβάλει το φόρο στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα εκτυπωθεί επί τόπου από το φορολογούμενο.
 • Δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρεις δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 • Φορολογικά, καθιερώνονται 3 κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.
 • Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι €2.100 για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των €21.000.
 • Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.
 • Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
 • Οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Δείτε εδώ τον Οδηγό.

Related posts