28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

ΟΕΕ: Υποχρέωση Υποβολής Υ.Δ. για το 2018 για Λογιστές Φοροτεχνικούς….

ΟΕΕ: Υποχρέωση Υποβολής Υ.Δ. για το 2018 για Λογιστές Φοροτεχνικούς….

ΟΕΕ: Υποχρέωση Υποβολής Υ.Δ. για το 2018 για Λογιστές Φοροτεχνικούς….για να μη ξεχνιόμαστε!!! της Χρύσας Σωτηράκη

Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης και υποβολή της Υ.Δ. του Ν4093/2012 (Παρ. Η) = αφορά Λογιστές Φοροτεχνικούς!

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού:

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει:

• ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού,

• ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998,

• ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και

• ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β. Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης και υποβολή της ΥΔ του Ν4093/2012

Γ. Οδηγίες για την αίτηση της Αναγκαίας Εκπαίδευσης και την υποβολή της ΥΔ θα βρείτε εδώ.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του 2018 είναι υποχρεωτικές οι παρακάτω ενέργειες:

• Πρόσβαση και μεταφόρτωση του υλικού της αναγκαίας εκπαίδευσης.
• Εξόφληση των 15€ μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Βήματα για την σχετική διαδικασία: 

1.Είσοδος στο site του O.E.E.   και κάνουμε ΚΛΙΚ στο πεδίο Ψηφιακές Υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κάνουμε ΚΛΙΚ στο Πεδίο ο Λογαριασμός μου με τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ μας

 

 

 

 

 

 

 

3. Κάνουμε ΚΛΙΚ στο Πεδίο ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

4. Κάνουμε ΚΛΙΚ στο σημείο «Πατήστε εδώ για να εξοφλήσετε την οφειλή της υπεύθυνης δήλωσης του 2018» για να εκτυπώσουμε το αποδεικτικό οφειλής για την Υ.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Για να έχουμε Πρόσβαση και μεταφόρτωση του υλικού της αναγκαίας εκπαίδευσης για το έτος 2018,

κάνουμε ΚΛΙΚ στο Πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ->  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2018 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2018 / Xrisa Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr TeamΔείτε ακόμη…

Συμβουλές για να μείνετε έξυπνος, οξύνους και συγκεντρωμένος όσο μεγαλώνετε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts