28 Μαρτίου 2020

Breaking News

Οι Αυξήσεις στον Κατώτατο Μισθό στις ΗΠΑ, ενισχύουν την Απασχόληση

Οι Αυξήσεις στον Κατώτατο Μισθό στις ΗΠΑ, ενισχύουν την Απασχόληση

Οι Αυξήσεις στον Κατώτατο Μισθό στις ΗΠΑ, ενισχύουν την Απασχόληση: Μια πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών (Center for Economic and Policy Research – CEPR) διαπιστώνει ότι δεν ισχύει πως η αύξηση του Κατώτατου Μισθού επιδρά αρνητικά στην απασχόληση.Οι Αυξήσεις στον Κατώτατο Μισθό στις ΗΠΑ, ενισχύουν την Απασχόληση

Η μελέτη, που λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα της μέσης απασχόλησης στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών του 2014 και συγκρίνει με τους πρώτους πέντε μήνες του 2013, δείχνει ότι σε 13 Πολιτείες που οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου, παρουσιάζεται ισχυρότερη ανάπτυξη στην απασχόληση συγκριτικά με τις 37 Πολιτείες που δεν αύξησαν τους κατώτατους μισθούς.

Οι πολέμιοι στην αύξηση του κατώτατου μισθού, λένε ότι με την αύξησή του, αυξάνουν τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, αναγκάζοντας τους εργοδότες είτε να απολύσουν είτε να μην προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους. Βάσει του σκεπτικού αυτού, υποστηρίζουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, έχει αρνητική επίδραση στην απασχόληση. Όμως τα αποτελέσματα της μελέτης, διαψεύδουν τις ανησυχίες τους.

Ο οικονομολόγος του CEPR, John Schmitt, αναφέρει ότι ένας λόγος που οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό μπορεί να ενισχύουν την ανάπτυξη της απασχόλησης, είναι ότι βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τα εργασιακά τους κενά συντομότερα.
Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο: με τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, οι θέσεις εργασίας που βασικά δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές από πλευράς αποδοχών στους αναζητούντες εργασία (αφού πρόκειται για τις χαμηλότερα αμειβόμενες), γίνονται ελκυστικότερες για τους εργαζόμενους. Συνεπώς καλύπτονται συντομότερα.

Άλλωστε, οι μεγάλου μεγέθους εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους απασχολούν μεγάλο αριθμό χαμηλά αμειβομένων εργαζομένων όπως αλυσίδες fast food, λιανικών πωλήσεων κ.λπ., πρακτικά, έχουν σε μια σχεδόν μόνιμη βάση, ανοικτές θέσεις εργασίας.

Άλλος ένας λόγος, αναφέρει ο Schmitt ότι είναι πως οι χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, τείνουν να ξοδεύουν σχεδόν όλα τα επιπλέον χρήματα που κερδίζουν από τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών τους, κάτι που με την σειρά του, επηρεάζει θετικά τις τοπικές οικονομίες που ζουν, καθώς επιχειρήσεις ευνοούνται με την επίτευξη υψηλότερων τζίρων, κάτι που σε κάποιο βαθμό, ωθεί τις επιχειρήσεις και σε περισσότερες προσλήψεις.

Related posts