26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Οι επιπτώσεις του Φόρου διαμονής για τους Ξενοδόχους – νεότερη ενημέρωση –

Οι επιπτώσεις του Φόρου διαμονής για τους Ξενοδόχους – νεότερη ενημέρωση –

Οι επιπτώσεις του Φόρου διαμονής για τους Ξενοδόχους και νεότερη ενημέρωση της 29.12.2017… της Χρύσας Σωτηράκη

«…Μείωση μείωση της ζήτησης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος θα δημιουργήσει ο φόρος διαμονής» όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Τσακίρης και πρόσθεσε

 «… είτε άμεσα εάν μετακυληθεί, που σημαίνει ότι αυξάνεται η τιμή του, είτε έμμεσα εάν απορροφηθεί από τα ξενοδοχεία, που σημαίνει ότι αυτομάτως θα μειωθούν τα έσοδα και κατά συνέπεια τα οικονομικά αποτελέσματά τους, γεγονός που θα μειώσει τις επενδύσεις και θα επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών».

Πρόκειται για το φόρο υπέρ του Δημοσίου που θα επιβάλλεται με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4389/2016.

Ο φόρος διαμονής θα επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση/διανυκτέρευση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας στις εξής κατηγορίες καταλυμάτων:

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ως ακολούθως:

Για την κατηγορία «Ξενοδοχεία» • όπου είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.

Φόρος διαμονής ανάλογα με αριθμό αστέρων

1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €

Άρθρο 1 – Παράγραφος 2. Τουριστικά καταλύματα – Περίπτωση α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα – Υποπερίπτωση αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.

και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50€.

Άρθρο 1 – Παράγραφος 2. Τουριστικά καταλύματα – Περίπτωση β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα – Υποπερίπτωση γγ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: Ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ορίζονται εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

 

Για την κατηγορία Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα:

  • Ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ορίζονται εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

Φόρος διαμονής 0,50€.

Ο φόρος διαμονής θα επιβάλλεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, και θα αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου.

Φόρος διαμονής δεν θα επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016 σχετικά με την επιβολή του φόρου διαμονής θα ισχύσει από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.


4HOTELIERSHotel Management Services for Better Hotels Resullts!


Αναμένεται διευκρινιστική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία θα καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του φόρου διαμονής.ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ της 29/12/2017: Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου αυτού (53) πρόκειται να τροποποιηθούν άμεσα, ώστε να καθοριστεί ρητά ότι το πρόσωπο που βαρύνεται με το φόρο είναι σε κάθε περίπτωση ο ταξιδιώτης – διαμένων – χρήστης του δωματίου ή διαμερίσματος, καθώς και ότι για την επιβολή του φόρου εκδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» προς τον διαμένοντα. Επιπλέον με τις νέες διατάξεις θα αποσαφηνίζεται ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ζητά την απόσυρση του άνω νόμου, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του θα προκαλέσει απώλειες 6.174 θέσεων εργασίας και απομείωση των εσόδων του κράτους κατά 435 εκατ. ευρώ.

Σε ένα κλάδο με τάσεις αύξησης θα έπρεπε να γίνονται κινήσεις ανάπτυξης και περαιτέρω τόνωσης και όχι κινήσεις που θα οδηγήσουν σε σίγουρη πτώση του τζίρου του.

Τα παραπάνω καταδεικνύει και η μελέτη της Grant Thornton που παρουσιάστηκε από το Ξ.Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία, το τελικό αποτέλεσμα των ξενοδοχείων, μετά την επιβολή του φόρου διαμονής, χειροτερεύει σε σημαντικό βαθμό, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα ταμειακής διαχείρισης των επενδυτικών και χρηματοδοτικών τους ροών.

Ειδικότερα, η μελέτη του Ξ.Ε.Ε. σημειώνει ότι η επιβολή του φόρου διαμονής θα μειώσει το σύνολο της αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία κατά 2,51% (435 εκατ. ευρώ), δηλαδή τα έσοδα από τα 17,36 δισ. θα μειωθούν στα 16,93 δισ. ευρώ.


Δείτε το σχετικό άρθρο του Νόμου:

Νόμος 4389/2016 Άρθρο 53. Φόρος διαμονής

1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ως ακολούθως:

1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €

και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50€.

2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Διαμονής».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

12.10.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» * site: www.lolplus.gr


Δείτε ακόμη…

• Έλεγχοι στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων – Ξεκινά σύντομα το Μητρώο

• AIRBNB…το θολό τοπίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων

• Όλες οι αλλαγές για τη Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (π.χ. μέσω Airbnb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts