17 Ιουνίου 2024

Οι επιχειρήσεις καρπώθηκαν το 88% της μετά την ύφεση ανάπτυξης του εισοδήματος

Οι επιχειρήσεις καρπώθηκαν το 88% της μετά την ύφεση ανάπτυξης του εισοδήματος

Οικονομολόγοι στο Northeastern University ανακάλυψαν που κατέληξαν τα χρήματα που κάποτε πήγαιναν στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, φαίνεται ότι τα επιχειρηματικά κέρδη κατέλαβαν το 88% της ανάπτυξης του πραγματικού εθνικού εισοδήματος, κατά την διάρκεια της ανάκαμψης μετά την τελευταία ύφεση, ήτοι την περίοδο 2009-2011,  ενώ το σύνολο των μισθών κατέλαβαν ελάχιστα περισσότερο από το 1%της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Μελέτη, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανάκαμψης, το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε κατά $528 δισ., με τα $464 δισ. αυτής της ανάπτυξης να πηγαίνουν στα προ φόρων επιχειρηματικά κέρδη (ή ποσοστό 87,9%), ενώ μόλις $7 δισ. πήγαν στο σύνολο των μισθών (ή ποσοστό 1,3%).

Η μελέτη αναφέρει ότι  είναι άνευ προηγουμένου για τους αμερικανούς εργαζόμενους να λαμβάνουν έναν τόσο μικρό μέρος της ανάπτυξης του εθνικού εισοδήματος κατά την διάρκεια μιας ανάκαμψης. Το μερίδιο των αμοιβών των εργαζομένων στην ανάπτυξη του εισοδήματος στην τελευταία ανάκαμψη ήταν πολύ χαμηλότερο από ό,τι ήταν στις άλλες τέσσερις τελευταίες ανακάμψεις που συνέβησαν κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και που το ποσοστό που κατέληγε στους μισθούς των εργαζομένων ήταν από 15% έως 50%.

Εκμεταλλευθείτε το διεθνή μηχανισμό παραγωγής και συγκέντρωσης κερδών, μαθαίνοντας να επενδύετε στα διεθνή χρηματιστήρια, όπως κάνουν όλοι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. 
Αναζητήστε το σχετικό σεμινάριο στην Ευεπιχειρείν.

Η απουσία ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια της τελευταίας ανάκαμψης σε συνδυασμό με την πίεση στις αμοιβές των εργαζομένων είναι υπεύθυνα για αυτό το μοναδικό, καταστροφικό αποτέλεσμα, ανέφεραν οι συγγραφείς της Μελέτης. Μάλιστα τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, επιβεβαιώνουν και ενδυναμώνουν το αποτέλεσμα της Έρευνας, αφού αναφέρουν ότι η μέση ωριαία αμοιβή για το σύνολο των εργαζομένων, στην πραγματικότητα έπεσε κατά 1,1% από τον Ιούνιο του 2009, όταν άρχισε η ανάκαμψη, έως και τον Μάιο του 2011,τον μήνα για τον οποίο διαθέτουν συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για τα κέρδη. Επιπλέον συνέβαλε και η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων κατά το εξεταζόμενο διάστημα κατά περίπου 6%, καθώς επέδρασε στην μη τόνωση της απασχόλησης ενώ επέδρασε θετικά στα επιχειρηματικά κέρδη.

Related posts