15 Ιουλίου 2024

Οι νέες σημαντικές Αποφάσεις για τον κορωνοϊό για την τρέχουσα περίοδο.

Οι νέες σημαντικές Αποφάσεις για τον κορωνοϊό για την τρέχουσα περίοδο.

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις αναφορικά με τα νέα μέτρα που ισχύουν για τον κορωνοϊό στην τρέχουσα περίοδο και σχετικά με τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό για υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Οι αποφάσεις αναφέρουν ότι ο πρώτος εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης για την ερχόμενη εβδομάδα, δύναται να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021.

Ακολουθούν τα link με τις εν λόγω Αποφάσεις (πατάτε πάνω στις Αποφάσεις κλικ και εμφανίζονται):

Δ1α/Γ.Π.οικ.69459: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’4766)

Δ1α/Γ.Π.οικ.69461: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’4207).

Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

***

Χρηστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts