7 Μαρτίου 2021

Breaking News

Οι Τόκοι δηλώνονται από το πρώτο Ευρώ! – Νέες Επιβαρύνσεις

Οι Τόκοι δηλώνονται από το πρώτο Ευρώ! – Νέες Επιβαρύνσεις

Οι Τόκοι δηλώνονται από το πρώτο Ευρώ – Νέες Επιβαρύνσεις: Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι τόκοι από καταθέσεις θα πρέπει να δηλωθούν από το πρώτο ευρώ. Με άλλα λόγια, δεν θα ισχύσει το περσινό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή, οι φορολογούμενοι που είχαν τόκους από καταθέσεις, λιγότερα των €250.Οι Τόκοι δηλώνονται από το πρώτο Ευρώ

Προσυπληρωμένοι κωδικοί στη Δήλωση

Φέτος, πολλοί κωδικοί στην Δήλωση Ε1 θα είναι προσυμπληρωμένοι (θα βρίσκονται σε πορτοκαλί πλαίσιο) και οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν δυνατότητα παρέμβασης, να αλλάξουν το περιεχόμενό τους. Πρόκειται βέβαια για τους σημαντικούς κωδικούς που αφορούν σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις και παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους από μισθούς, συντάξεις αλλά και ελευθέρια επαγγέλματα.

Η προσυμπλήρωση είναι δυνατή καθώς τα λογιστήρια των εταιριών έχουν στείλει ηλεκτρονικά τα εν λόγω στοιχεία στην ΓΓΠΣ.
Εάν φορολογούμενος διαπιστώσει ότι στην δήλωσή του δεν υπάρχει το ποσό του μισθού, σύνταξης και φόρου που παρακρατήθηκε, πρέπει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση ή ασφαλιστικό ταμείο, να ενημερώσει τα καθέκαστα έτσι ώστε το λάθος να διορθωθεί από εκεί και να μπορέσει εν τέλει ο φορολογύμενος να υποβάλλει δήλωση.

Αν πάλι τα στοιχεία υπάρχουν προσυμπληρωμένα αλλά είναι λάθος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει τα ορθά σε νέο κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να δείξει στην εφορία του λόγου το αληθές προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά όπως βεβαιώσεις για κάθε εισοδηματική πηγή.

Με σχετικές επίσημες ενημερώσεις, γνωστοποιήθηκε από την πολιτεία ότι αφενός οι τόκοι καταθέσεων θα πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 667 – 668, ανεξαρτήτως του ύψους τους (από το πρώτο ευρώ, όπως προαναφέραμε), αφετέρου ότι γίνονται δεκτές οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί στην Ε.E. για το φορολογικό έτος 2014.

Νέες επιβαρύνσεις
Υπενθυμίζουμε ότι οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται αυτοτελώς με παρακράτηση του φόρου 15% στην τράπεζα. Λαμβάνονται όμως υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος, για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% (εφόσον το σύνολο του εισοδήματος είναι υψηλότερο των €12.000), καθώς και σε περίπτωση που υπάρχουν και εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, συμβάλλουν στην αύξηση του συνολικού εισοδήματος πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η έκτακτη εισφορά. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτουν νέες επιβαρύνσεις.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος που το 2013 εισέπραξε από τόκους καταθέσεων €13.000 θα κληθεί να πληρώσει για πρώτη φορά φόρο 1%, δηλαδή €130 (αφού η εισφορά αλληλεγγύης αφορά εισοδήματα άνω των €12.000 από οποιαδήποτε πηγή). Ξεπερνώντας λοιπόν έστω και για λίγο το όριο, του δημιουργείται νέα επιβάρυνση. Αν ο ίδιος φορολογούμενος έχει και εισόδημα €5.000 από ενοίκια, τότε τα δύο εισοδήματα θα προστεθούν και επί του συνολικού ποσού θα υπολογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή 1% στα €18.000 · προκύπτει συνεπώς φόρος €180.

Ομάδα Σύνταξης TaxCoach 04/04/2014

Related posts