28 Μαρτίου 2020

Breaking News

Οι 5 αλλαγές που φέρνει το 2018 στο ασφαλιστικό–συνταξιοδοτικό σύστημα

Οι 5 αλλαγές που φέρνει το 2018 στο ασφαλιστικό–συνταξιοδοτικό σύστημα

Το 2018 κάνει «ποδαρικό» με 5 αλλαγές στο ασφαλιστικό–συνταξιοδοτικό σύστημα. Βάσει του νόμου Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016 και των λοιπών μετέπειτα επικαιροποιήσεων  του, από το  2018 αναμένουμε τα εξής:

  1. Είσπραξη Ασφαλιστικών εισφορών από τις εφορίες.
  2. Νέος υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες και αγρότες.
  3. Κατάργηση κάθε προνοιακού επιδόματος των συνταξιοδοτικών ταμείων.
  4. Παύση της ειδικής κρατικής χρηματοδότησης για νέες κύριες συντάξεις και εφάπαξ.
  5. Επανϋπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων

Έχουμε δηλαδή μια κίνηση του κράτους να απεμπλακεί από τη χρηματοδότηση των παροχών των Ασφαλιστικών ταμείων (μέσω σχεδόν παύσης του ΕΚΑΣ από 01/01/2018, διακοπής της ειδικής κρατικής επιχορήγησης για την καταβολή των εκκρεμών αιτήσεων που αφορούν κύριες συντάξεις και εφάπαξ του Ιουνίου 2018).

Σύνδεση κράτους και ασφαλιστικών ταμείων, όχι μόνο σε επίπεδο υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών σε μη μισθωτούς αλλά και σε επίπεδο εισπράξεων που αφορούν αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές (για μισθωτούς και μη μισθωτούς).

1) ΑΑΔΕ και είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών 

Μετά την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων υπό το φορέα του ΕΦΚΑ, θα ακολουθήσει και νέο σχέδιο ενοποίησης των μηχανισμών είσπραξης εισφορών και φόρων υπό την ΑΑΔΕ (το οποίο θα πρέπει να ετοιμασθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπ. Εργασίας).

Η είσπραξη εισφορών από την ΑΑΔΕ θα  αφορά τις  πάσης φύσεως εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ, ανεργίας), περίπου στα 4 εκατ. άμεσα ασφαλισμένων της χώρας.

2) Νέος Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες και αγρότες 

Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού (φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνεται στην εφορία) θα συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Επί της άνω νέας βάσης υπολογισμού, ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης αυτής.

Δηλαδή θα έχουμε:

• φορολογητέο εισόδημα (δηλωθέν στην εφορία) + ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί για το έτος που αφορά το φορολογητέο εισόδημα = Βάση υπολογισμού

• Βάση υπολογισμού x 85% (δηλαδή θα έχουμε μια έκπτωση του 15% για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) = Τελική Βάση υπολογισμού

Μέσω των δεδομένων της ΑΑΔΕ ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας ΕΦΚΑ θα υπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές επί αυτής της τελικής βάσης υπολογισμού που θα προκύπτει ανά υπόχρεο.

3) Παύση καταβολής κρατικών επιχορηγούμενων επιδομάτων  

Συμμετοχή του κράτους μόνο στον επίπεδο υπολογισμού και εισπράξεων εισφορών και καθόλου στο επίπεδο χρηματοδότησης παροχών των ταμείων.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, το οποίο  από 1/1/2018 ανέρχεται μόλις σε 35 ευρώ (σ.σ. έχει φανεί ήδη στις συντάξεις Ιανουαρίου που καταβλήθηκαν στις 19-21 Δεκεμβρίου) θα καταργηθεί πλήρως από 1/1/2019 (η κατάργηση θα γίνει εμφανής στις συντάξεις Ιανουαρίου του 2019 καταβλητέες τέλη Δεκεμβρίου 2018).

4) Παύση ειδικής κρατικής επιχορήγησης για την καταβολή νέων κύριων συντάξεων και εφάπαξ 

Από τον Ιούνιο του 2018, σταματά και το πρόγραμμα ειδικής επιχορήγησης του κράτους προς τα ταμεία για την καταβολή των νέων συντάξεων και εφάπαξ.

5) Επανυπολογισμός στις παλιές συντάξεις 

Έχει ήδη ψηφισθεί από την κυβέρνηση ότι από 01/01/2019 θα κοπούν έως 18% οι καταβαλλόμενες κατά την 12/05/2017 κύριες συντάξεις μέσω του περιορισμού της “προσωπικής διαφοράς” που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό τους (που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί) με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Δείτε ακόμα:

• Υπουργική απόφαση για την Ρύθμιση Οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις

• ΑΑΔΕ: Περί του Φόρου Διαμονής

Related posts