28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Ολοένα μεγαλύτερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο

Ολοένα μεγαλύτερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο

Ολοένα μεγαλύτερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο: στο α΄ τρίμηνο αυτά ανήλθαν περίπου σε €1 δισ. μηνιαίως σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Το συνολικό δε ποσό ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογούμενων, ανήλθε στο ποσό ρεκόρ των €65,44 δισ.!Ολοένα μεγαλύτερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο

Αναλυτικότερα, στο α΄ τρίμηνο του έτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων ανήλθαν σε €3,562 δισ. έναντι €2,356 δισ. το Φεβρουάριο. Το ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων αυξήθηκε δηλαδή, μόνο το Μάρτιο, αυξήθηκε κατά €1,21 δισ..

Αιτία βέβαια αφενός η υπερφορολόγηση, συνδυασμένη αφετέρου, με την δραστική μείωση των εισοδημάτων · έτσι, ολοένα μεγαλύτερο πλήθος φορολογουμένων, έχουν εξαντληθεί από πλευράς ρευστότητας και αναπόφευκτα οδηγούνται, σε αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεών τους στο Δημόσιο.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, στο α΄ τρίμηνο του έτους το υπουργείο Οικονομικών με την εντατικοποίηση των ελέγχων, εισέπραξε περί των €900 εκατ. από ληξιπρόθεσμα χρέη. Από τα νέα ληξιπρόθεσμα όμως, η ΓΓΔΕ εισέπραξε €328 εκατ. και από τα παλαιότερα επιπλέον €561 εκατ..

Η ΓΓΔΕ, θεωρεί ότι στους επόμενους μήνες θα υπάρξει εντατικοποίηση των ελέγχων, ώστε να καλυφθεί και η υστέρηση εσόδων ύψους €500 εκατ. που καταγράφεται στο α΄ τρίμηνο του έτους. Μέχρι τότε όμως ο ρυθμός ελέγχων είναι αργός λόγω και του μεγάλου φόρτου των ελεγκτικών κέντρων, των τεχνικών αδυναμιών των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και της υποστελέχωσής τους.

Σε συνέχεια των προηγουμένων, στο α΄ τρίμηνο του έτους, οι υπηρεσίες ολοκλήρωσαν 38 ελέγχους σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, από τους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά ποσά €4,8 εκατ..

Όσον αφορά τον έλεγχο των εμβασμάτων, ολοκληρώθηκε το α΄ τρίμηνο ο έλεγχος για 28 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα €3,3 εκατ.. Στις offshore εταιρίες, ολοκληρώθηκαν 2 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα €5,7 εκατ..

Όσον αφορά σε υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, offshore εταιριών και εμβασμάτων, στο α΄ τρίμηνο πάντα, ολοκληρώθηκαν 68 έλεγχοι, βεβαιώνοντας συνολικά φόρους και πρόστιμα ύψους €26,3 εκατ.. Από αυτά εισπράχθηκαν €7,6 εκατ., ήτοι το ποσοστό της εισπραξιμότητας διαμορφώθηκε σε 28,9% ή λιγότερο του 1/3.

Τέλος, για αδικήματα φοροδιαφυγής, υποβλήθηκαν το α΄ τρίμηνο 1.202 μηνυτήριες αναφορές, ενώ 60 αναφορές υποβλήθηκαν προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ποσά φοροδιαφυγής άνω των €50.000.

Πηγή: reporter.gr και άλλα συναφή δημοσιεύματα

Related posts