15 Ιουλίου 2024

Ο νέος Ν. 4706 για την Εταιρική διακυβέρνηση και σύγχρονη αγορά κεφαλαίου

Ο νέος Ν. 4706 για την Εταιρική διακυβέρνηση και σύγχρονη αγορά κεφαλαίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 136 Τεύχος Α΄ (17.07.2020) ο Ν. 4706 με Θέμα:

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (Εε) 2017/828 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Ν. 4706 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Webinar – Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη

LOLplus: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts