28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Παπανάτσιου, για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις… Σύντομα το Μητρώο, συνεργαζόμαστε με 3 μεγάλες Πλατφόρμες, θα βρούμε όσους δεν τα δηλώνουν

Παπανάτσιου, για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις… Σύντομα το Μητρώο, συνεργαζόμαστε με 3 μεγάλες Πλατφόρμες, θα βρούμε όσους δεν τα δηλώνουν

Της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων

Η υφυπουργός οικονομικών, Κ. Παπανάτσιου σε συνέντευξή της στο ρ/σ «στο κόκκινο» μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στις φορολογικές υποχρεώσεις των ενασχολούμενων με αυτές.

Η υφυπουργός είπε, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις του δημοσιογράφου, ότι:

• Οι ενασχολούμενοι και έχοντες εισόδημα από Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, θα πρέπει να δηλώσουν στο Ε2 (για το φορολογικό έτος 2017), χωρίς τα μισθωτήρια, τα εισοδήματα που έχουν εισπράξει συγκεντρωτικά για το 2017 με κωδικούς 60 ή 61 (1) ανάλογα με την υποχρέωση που έχουν.

• Το Μητρώο θα ανοίξει στο επόμενο διάστημα, όπου οι υπόχρεοι, θα υποβάλλουν με μια συγκεντρωτική δήλωση, ό,τι έχουν εισπράξει ως εκείνη την στιγμή και μετά, θα κάνουν ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (2) .

• Η υποχρέωση για την δήλωση των εισοδημάτων από την βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των πλατφορμών, είναι δεδομένη. Πρέπει να ξέρουν οι ενοικιαστές ότι από τις διασταυρώσεις εμείς θα μπορέσουμε να τους βρούμε.

• Είμαστε σε συνεργασία με 3 μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, και μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία. Μπορούμε πλέον να τα εντοπίσουμε όλα αυτά, και θα πρέπει να το ξέρουν και όσοι δεν τα δηλώνουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1)
Κωδικός 60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
Κωδικός 61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2)
…ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία: Δηλαδή ότι τα εισοδήματα των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο στο οποίο διέμεινε (ουσιαστικά περιορίζεται αισθητά ο χρόνος ανάρτησης από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δεδομένα).


Επίσης υπενθυμίζουμε το κάτωθι Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουλίου 2018:


ΑΑΔΕ, Δελτίο Τύπου: Διευκρινίσεις για τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογικού έτους 2017  (3)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, του φορολογικού έτους 2017, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει:

• Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

• Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που, ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής του ακινήτου, αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Με την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄4232) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ορίστηκε ότι:

α) οι Διαχειριστές Ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (ΠΟΛ.1013/2014, Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε), σχετικά με βραχυχρόνιες μισθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών,

β) ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση δηλώνονται διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω, προβλέφθηκαν στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017 δυο νέοι κωδικοί, οι κωδικοί 60 και 61, της στήλης 17. Πιο αναλυτικά, όπως ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1068/2018, σε αυτούς τους κωδικούς δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking, HomeAway κλπ.), κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συμπερασματικά:

α) οι Διαχειριστές Ακινήτων δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κοινώς «τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια») για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

β) για το φορολογικό έτος 2017 δεν προβλέπεται υποχρέωση δήλωσης των επιμέρους βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Το συνολικό εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλώνεται διακριτά και συγκεντρωτικά στο έντυπο Ε2. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ (3)

Προσοχή όμως! Κανένα Δελτίο Τύπου, ακόμη και αν είναι της ΑΑΔΕ, δεν αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία. Οπότε το άνω Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ παραμένει ένα Δελτίο Τύπου μέχρι να δημοσιευθεί κάποια Εγκύκλιος, η οποία έχει νομική ισχύ, που να αναφέρει τα ανωτέρω και αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων με βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Τέλος θα θυμίσουμε σύμφωνα με την τελευταία πολυγραφημένη εγκύκλιο σχετικά με τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής που θα αναρτώνται στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ότι:

Η διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από τον «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet.

Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:

  • ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
  • το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης,
  • η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας,
  • τα στοιχεία του μισθωτή,
  • η έναρξη λήξη της μίσθωσης και
  • ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

Ειδικά για τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013, καταχωρείται επιπλέον ο αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Κυρώσεις

  • Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο καταχωρείται στον Κ.Α.Ε. 3739.

14.07.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά! * Τηλ.: 211-409 73 18, email: info @ lolplus.grΣεμινάρια:
Πρακτικό σεμινάριο διαχείρισης και εκμετάλλευσης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb-booking κλπ) – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής

 

 

 

 

Related posts