3 Μαρτίου 2021

Breaking News

Παράταση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους μέχρι την 20-06-2014

Παράταση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους μέχρι την 20-06-2014

Ανακοίνωση της ΓΓΠΣ για Παράταση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών μέχρι την 20-6-2014Παράταση εκπρόθεσμης υποβολής

Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 31-03-2014 με το ΔΕΣΓ 1013171 ΕΞ 2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 20-06-2014.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 20/06/2014.

Γ.Γ.Π.Σ.

 

(Taxcoach.gr 03/04/2014)

Related posts