23 Ιανουαρίου 2020

Breaking News

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη δράση «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»’»

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη δράση «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»’»

Παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη δράση «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»’»

Παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος VIII της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»» για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, η προθεσμία ως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 είναι καταληκτική και η μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψή της αίτησης χρηματοδότησης. Η απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Related posts