24 Μαΐου 2024

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017

Δημοσιεύτηκε το Εξαιρετικά Επείγον Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ, Ε40/879 με ημερομηνία 19/12/2016 και με Θέμα:

«Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017»

Διαβάστε το έγγραφο αναλυτικά, αμέσως παρακάτω:

Related posts