18 Ιουνίου 2024

Περί Εισαγωγής των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2016-2017

Περί Εισαγωγής των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2016-2017

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι κατά το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2016 -2017 εγκρίθηκε η εισαγωγή 1.738 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 29 Ι.Ε.Κ. του Οργανισμού, προκειμένου να καταρτισθούν σε 23 σύγχρονες ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ προτίμησης τους από Τετάρτη 07-09-2016 έως Παρασκευή 16-09-2016 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β ΄Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

0509161Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.∆: www.oaed.gr και στις γραμματείες των παρακάτω Ι.Ε.Κ.

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Related posts