13 Απριλίου 2021

Breaking News

Πληρωμή μόνο τόκων για δανεισθέντες με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Πληρωμή μόνο τόκων για δανεισθέντες με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Πληρωμή μόνο τόκων για δανεισθέντες με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου: Ελάφρυνση σε χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν λάβει δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δίδει απόφαση του αναπλ. υπ.οικ. Χρ. Σταϊκούρα, με την οποία δίνεται η δυνατότητα έως το τέλος του έτους να πληρώνουν μόνο τόκους και όχι κεφάλαιο.Πληρωμή μόνο τόκων για δανεισθέντες με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αναστολή καταβολής των δόσεων, στοχεύει στο να δοθεί μια προσωρινή ανάσα ρευστότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν σε βάθος χρόνου να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στις ευνοϊκό καθεστώς της απόφασης Σταϊκούρα, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στις τράπεζες έως τις 31 Ιουλίου 2014. Το “πάγωμα” των δόσεων αφορά στην περίοδο 31/12/2013 – 31/12/2014, με μόνη υποχρέωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, να πληρώνουν τους τόκους που αφορούν στην συγκεκριμένη περίοδο.

Βεβαίως, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, όπως είναι άλλωστε και λογικό, το “πάγωμα” των χρεολυτικών δόσεων θα αυξήσουν αντίστοιχα και τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, αμέσως μετά το πέρας της περιόδου ωφέλειας – μόνο τοκοπληρωμής, δεδομένου ότι το κεφάλαιο δεν θα μειώνεται κατά την περίοδο ωφέλειας – και σημειώνουμε και τονίζουμε ότι το μέτρο δεν περιέχει επιμήκυνση του δανείου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθερά μειωμένες δόσεις στο μέλλον και σε μια ουσιαστικότερη και μονιμότερου χαρακτήρα ελάφρυνση των δανεισθέντων, χωρίς να βλάψουν και τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού λόγω της επιμήκυνσης, θα ελάμβαναν τελικά και σωρευτικά, περισσότερα χρήματα.

Σας μεταφέρουμε το σχετικό κείμενο του υπουργείου Οικονομικών, αμέσως από κάτω:

Υπογράφηκε, σήμερα, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική Απόφαση για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κατόπιν θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, από πλευράς του ελληνικού Δημοσίου είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογίαν με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του ελληνικού δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό.

Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

• Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

• Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

• Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31η-7-2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30η-11-2014.

Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου του Υπουργείου εδώ

Related posts