28 Μαΐου 2020

Breaking News

ΠΟΛ: Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση για την Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων των 3 πρώτων τριμήνων 2014

ΠΟΛ: Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση για την Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων των 3 πρώτων τριμήνων 2014

Δημοσιεύθηκε η Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την νέα απόφαση ΠΟΛ. 1207 ΦΕΚ B 2604 – 30.09.2014 της ΓΓΔΕ κας Αικατερίνης Σαββαϊδου ισχύουν τα εξής:

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το χρόνο υποβολής του τέταρτου τριμήνου του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων

 

Related posts