15 Ιουλίου 2024

ΠΟΛ.1060/16 : Κοιν/ση εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοπ. Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”

ΠΟΛ.1060/16 : Κοιν/ση εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοπ. Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1060 του Υπουργείου Οικονομικών / ΓΓΔΕ /Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, με ημερομηνία 17 Μαΐου 2016 και με θέμα:

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

Η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας κοινοποιούμε συνημμένη προς ενημέρωσή σας την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

Επισημαίνεται ότι η ως άνω εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης

Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής

Δείτε ολόκληρη τη ΠΟΛ. 1060/16εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

• Be smart! Διαφημιστείτε στο TaxCoach.gr!

 

Related posts