23 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ. 1066:  Τροπ/ση Πτωχευτικού Κώδικα – Κοιν/ση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθ. 2 του ν. 4336/15, του άρθ. 66 του ν.4356/15 κ του άρθ. 13 του ν. 4378/16 κ Παροχή Οδηγιών

ΠΟΛ. 1066:  Τροπ/ση Πτωχευτικού Κώδικα – Κοιν/ση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθ. 2 του ν. 4336/15, του άρθ. 66 του ν.4356/15 κ του άρθ. 13 του ν. 4378/16 κ Παροχή Οδηγιών

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1066 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 1η Ιουνίου 2016 και με Θέμα:

«Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015), του άρθρου 66 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄/24-12-2015) και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α΄/5-4-2016) και παροχή οδηγιών»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη τη ΠΟΛ. 1066/16, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, βρίσκετε banner που αναφέρεται ως «ΤAXCOACH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης. Στην ίδια σελίδα της “Βιβλιοθήκης”, μπορείτε να πάτε, επιλέγοντας το tab ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας)

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts