18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ.1075/18: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 130060/27-11-17 Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

ΠΟΛ.1075/18: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 130060/27-11-17 Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1075 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 18.04.2018 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/17»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ. 1075/18 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts