8 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

ΠΟΛ. 1083/17: Διευκρινίσεις σχετ. με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με…

ΠΟΛ. 1083/17: Διευκρινίσεις σχετ. με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με…

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1083 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία  12 Ιουνίου 2017 και Θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως 80 ευρώ»

Η ΠΟΛ. αναφέρει αναλυτικά:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄32) Απόφαση ΓΓΔΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1028/2015 (ΦΕΚ Β΄294) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., προβλέπεται η προαιρετική υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για όσους εκμισθώνουν αγροτικές εκτάσεις με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι σε όσους εκ των φορολογούμενων επιλέγουν προαιρετικά την υποβολή των προαναφερόμενων δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ για τις δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΠΟΛ. 1013/2014 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες πινάκα Γ΄
 2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α. .Ε.)
 3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄(εκτός των αριθμών 1 και 2 αυτού), Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), ΚΑ΄ και Η΄(εκτός των αριθμών 4,10 και 11 αυτού)
 4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών
 3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
 4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
 5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Α’ (10)

 

Related posts