26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΠΟΛ. 1094/16 (Ορθή Επανάληψη):  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες

ΠΟΛ. 1094/16 (Ορθή Επανάληψη):  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες

Επαναδημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1094/16 με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και με Θέμα:

«Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες»

Η ΠΟΛ. 1094/16 εξετάζει τα ακόλουθα:

• Ζημιά που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της

• Ζημιά που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρίας στην οποία συμμετέχει, καθώς και λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας

• Ζημιά από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του Ν. 3156/2003

• Φορολογική μεταχείριση τόκων υπερημερίας που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

• Χρόνος έκπτωσης δαπανών σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση

• Χρόνος έκπτωσης του αγγελιοσήμου

• Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΕΠΕ / ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές, καθώς και μελών ΔΣ ΑΕ που κατέχουν άνω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.

• Η φορολογική μεταχείριση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

• Φορολογική μεταχείριση των δαπανών σίτισης και διαμονής που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρίες, για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων

Διαβάστε ολόκληρη την διορθωμένη ΠΟΛ. 1094/16, εδώ.

Η διόρθωση αφορά στην παρ. 3 της ενότητας Α

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας βρίσκετε την υποσελίδα (tab) που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης)

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Related posts