5 Δεκεμβρίου 2023

Breaking News

ΠΟΛ.1101: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9-6-16 απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ-1934 Β) / έκπτωση ΦΠΑ εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

ΠΟΛ.1101: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9-6-16 απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ-1934 Β) / έκπτωση ΦΠΑ εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

Δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2016 η ΠΟΛ. 1101 του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με Θέμα:

ΘΕΜΑ:  «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ. Δ .Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Υ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»

ΣΧΕΤ.:     Η αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΥΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.

Η ΠΟΛ. 1101/16 αναφέρει τα ακόλουθα:

Κοινοποιούμε  προς  ενημέρωση  και  εφαρμογή  την  αρ.πρωτ.  ΠΟΛ.1076/9.06.2016

«Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. – Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» Απόφαση Γ.Γ. .Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΑΞΗ-ΘΤΞ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934 Τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 29.06.2016.

Με την εν λόγω Απόφαση Γ.Γ.Δ .Ε. τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής Α.Τ.Ο., έτσι ώστε η έκπτωση Υ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή που διενεργείται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΥΚ, με την οποία καταβάλλεται ο Υ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΣΕΠΠΑΑ να καταλαμβάνει τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με την υποχρέωση σήμανσης επί αυτού της ημερομηνίας παραλαβής του.

Η εν λόγω ημερομηνία παραλαβής αποδεικνύεται από τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων του εγκεκριμένου αποθηκευτή στα οποία καταχωρείται το φορολογικό στοιχείο, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/24.11.2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ. 1101/16 αναλυτικά, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας βρίσκετε την υποσελίδα (tab) που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης)

Τα Ε.Λ.Π. είναι ΕΔΩ. Προετοιμαστήκατε ή θα βγείτε εκτός αγοράς;;;

Related posts