1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

ΠΟΛ.1106/16: Κοιν/ση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.,  αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας…

ΠΟΛ.1106/16: Κοιν/ση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.,  αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας…

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1106 της ΓΓΔΕ με ημερομηνία 14/7/2016 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.,  αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ’ άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη τη ΠΟΛ. 1106/16, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας βρίσκετε την υποσελίδα (tab) που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης)

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

 

Related posts