22 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

ΠΟΛ.1112/18: Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/10

ΠΟΛ.1112/18: Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/10

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1112 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 7.6.2018 και με Θέμα:

«Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/10, όπως ισχύει»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ. 1112/18 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts