26 Μαΐου 2020

Breaking News

ΠΟΛ. 1124/17: Κοιν/ση διατάξεων ν. 4469/17 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1105/17…

ΠΟΛ. 1124/17: Κοιν/ση διατάξεων ν. 4469/17 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1105/17…

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1124/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 31-7-2017 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής»

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ. 1124/17 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts