28 Μαρτίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ.1148/16: Κοινοποίηση των διατάξεων της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11-7-16 και παροχή σχετικών οδηγιών

ΠΟΛ.1148/16: Κοινοποίηση των διατάξεων της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11-7-16 και παροχή σχετικών οδηγιών

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1148 του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 03/10/2016 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11-7-16 (ΦΕΚ-2430 Β/28-7-16) και παροχή σχετικών οδηγιών»

Διαβάστε αναλυτικά τη ΠΟΛ. 1148/16 αμέσως παρακάτω:

Related posts