13 Αυγούστου 2022

Breaking News

ΠΟΛ.1196 και ΠΟΛ. 1198 του 2015

ΠΟΛ.1196 και ΠΟΛ. 1198 του 2015

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1873 οι δύο ΠΟΛ, με τα εξής θέματα:

• ΠΟΛ. 1196/15: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

• ΠΟΛ. 1198/15: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του N. 4174/2013 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων.

Διαβάστε τις δύο ΠΟΛ. Από το ΦΕΚ δημοσίευσής τους, εδώ.

>>>•<<<

••• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

•  Ενδιαφέρουσα Αρθρογραφία

•  Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

•  Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts