27 Μαΐου 2020

Breaking News

ΠΟΛ. 1197/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/14

ΠΟΛ. 1197/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/14

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα ΠΟΛ. 1197 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 25.10.2018, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

ΑΑΔΕ

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΦΠΑ

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 25/10/2018

ΠΟΛ: 1197

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4569 «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές Διατάξεις», που αφορούν τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4256/2014. Οι εν λόγω τροποποιήσεις σχετίζονται κυρίως με το Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών. Σχετικές διευκρινίσεις για τις ανωτέρω διατάξεις θα σας δοθούν με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω Μητρώου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ πλην του αριθμ. 2.
 2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄
 2. Αποδέκτες Πίνακας Β΄
 3. Αποδέκτες Πίνακας Γ΄ μόνο αριθμ. 2.
 4. » » Δ΄
 5. » » Ζ΄
 6. » » Η΄
 7. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 4 περ.θ΄ 10,17 και 18
 8. » » Ι΄
 9. » » ΙΑ΄ αριθμοί 2
 10. » » ΙΒ΄.
 11. » » ΙΗ΄.
 12. » » ΙΘ΄
 13. » » Κ΄.
 14. » » ΚΓ΄.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων.
 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών.

Related posts