28 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ. 1209/18: Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού

ΠΟΛ. 1209/18: Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5092 Β΄(14 Νοεμβρίου 2018) η ΠΟΛ. 1209 των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με Θέμα:

«Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ. 1209 από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts