9 Μαΐου 2021

Breaking News

Προθεσμία 30 μέρες μετά το ραβασάκι για κατασχέσεις

Προθεσμία 30 μέρες μετά το ραβασάκι για κατασχέσεις

Ειδοποιητήρια θα στέλνονται για όλες τις περιπτώσεις πλην των κατασχέσεων χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου, δηλαδή καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων κ.ά. Χωρίς νομοθετική κατοχύρωση ακόμη η αύξηση του ακατάσχετου ορίου.κατασχέσεις

Μέσα σε τριάντα μέρες από την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προχωρά σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με προσφιλέστερο αυτό των κατασχέσεων.

Όπως προκύπτει από εγκύκλιο του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, ειδοποιητήρια θα στέλνονται από τη φορολογική διοίκηση για όλες τις άλλες περιπτώσεις πλην των κατασχέσεων χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου.

Αυτό σημαίνει ότι για κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων, απαιτήσεων από προμηθευτές και γενικά απαιτήσεων στα χέρια τρίτων η εφορία δεν θα στέλνει την παραμικρή ειδοποίηση στον οφειλέτη ή στα συνυπόχρεα πρόσωπα και θα προχωρά απευθείας στις κατασχέσεις σύμφωνα με τα όρια που περιγράφονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και μη επιβολή κατασχέσεων για οφειλές έως 500 ευρώ. Για τις αλλαγές αυτές όμως δεν έχει υπάρξει ακόμα νομοθετική κατοχύρωση.

Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι στην περίπτωση κατασχέσεων ακινήτων ο φορολογούμενος ή τα συνυπόχρεα πρόσωπα για ληξιπρόθεσμες οφειλές θα λαμβάνουν ατομική ειδοποίηση και μετά από 30 ημέρες η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προχωράει σε κατάσχεση.

Τι θα λέει το ραβασάκι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ορίζεται ότι από τις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίες τηρείται υποχρεωτικά στο εφαρμοζόμενο από αυτές πρόγραμμα του Υποσυστήματος «Δικαστικό» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS έντυπο, και η «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ» θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου,

β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,

γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων,

δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,

ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,

στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,

ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,

η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δεν απαιτείται η αποστολή ατομικής ειδοποίησης.

της Έλενας Λάσκαρη πηγή euro2day.gr

 

 

Related posts