21 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Προκήρυξη 6K/2014: 30 μόνιμοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Προκήρυξη 6K/2014: 30 μόνιμοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Προκήρυξη 6K/2014: 30 μόνιμοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Προκήρυξη 6K/2014 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 30 θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.Προκήρυξη 6K/2014: 30 μόνιμοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης είναι:  • 2 ΠΕ Πληροφορικής και • 28 ΠΕ Στατιστικών

Επιπλέον των 30 θέσεων, έχουν προβλεφθεί άλλες τρεις θέσεις για προστατευόμενους από το Ν. 2643/98. Αυτές είναι της ειδικότητας ΠΕ Στατιστικών και κατανέμονται στους νομούς Αργολίδος, Λασιθίου και Κιλκίς και αντίστοιχα απευθύνονται σε Άτομα με Αναπηρία, Πολύτεκνους και τρίτεκνους.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΠΕ Στατιστικών που θα προκηρυχθούν θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δείτε τον Πίνακα κατανομής των θέσεων, εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης
Επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο τύμβος Καστά έχει ‘πλούσιο’ περιεχόμενο

Ἀνταγωνιστικός εἶναι ὁ ἐπαγγελματίας, ὁ καλά καταρτισμένος καὶ ἐνημερωμένος!

Άλλα σημαντικά Νέα

Related posts