13 Απριλίου 2021

Breaking News

Προς πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

Προς πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

Προς πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών: Το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται προς την πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος, ιδίως μετά την ρύθμιση περί μη δήλωσης από πλευράς ιδιοκτητών ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί, ιδιοκτήτες να μην δηλώνουν τα χρήματα των ενοικίων που λαμβάνουν.Προς πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

Το υπουργείο Οικονομικών σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο να εμποδίσει να λάβει διαστάσεις η φοροδιαφυγή που μόλις περιγράψαμε και αφορά σε εισόδημα από ενοίκια.

Η λύση της υποχρεωτικής πληρωμής του ενοικίου μέσω τραπεζών φαίνεται ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική, καθώς ο ενοικιαστής θα υποχρεώνεται, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλλει είναι μεγαλύτερο των €100, να το εξοφλεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Το σκεπτικό είναι ότι αν ο ενοικιαστής δεν το κάνει και πληρώσει όπως συνηθίζεται ως σήμερα, με μετρητά τον ιδιοκτήτη και κατ’ιδίαν, τότε για την πολιτεία το ενοίκιο θα θεωρείται ανεξόφλητο ενώ θα αποτελεί και φορολογική παράβαση τόσο για τον ενοικιαστή όσο και για τον ιδιοκτήτη.
Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα μπορούν να επικαλεστούν μη είσπραξη ενοικίων και κατά συνέπεια δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν και να φορολογηθούν για αυτά, εφόσον δεν εμφανίζονται να τα έχουν εισπράξει μέσω τραπεζών.

Related posts