28 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014

Αρ. πρωτ.: 2041/13.1.2014- Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Αρ.Πρωτ.: 2041
Ημ/νια: 13/01/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γ’ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – A3 Τ.Θ. 77117/171510 Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2014.

Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014 η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 3223/61/17.12.2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 3430/τεύχος Β’/31.12.2013), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 367/31/17-12-2013 απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Α3
Α.ΛΑΖΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμημ/ρχης Δ/νσης
Α. Αναγνώστου

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45% 2014

Related posts