4 Ιουλίου 2020

Breaking News

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 από τον ΟΑΕΔ με παροχή επιδόματος

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 από τον ΟΑΕΔ με παροχή επιδόματος

 πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕργαζομένωνΆμεσα ξεκινά το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 από τον ΟΑΕΔ και θα αφορά εργαζομένους μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να καταρτίσουν τους υπαλλήλους τους ενώ θα παρέχει επίδομα 5 ευρώ ανα ώρα κατάρτισης

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ είναι προγράμματα επιδότησης κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέχρι 25 ατόμων και υποβάλλονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ βάσει της απόφασης του Διοικητή του Οργανισμού η υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014 όπου παρέχει κατάρτιση σε εργαζομένους επιχειρήσεων εφόσον όμως αυτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι εργαζόμενοι που θα καταρτιστούν, θα αποζημιωθούν με πέντε (5) € ανά ώρα κατάρτισης (η πληρωμή τους θα γίνεται απευθείας από τον ΟΑΕΔ με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχουν δηλώσει).

Στόχος του προγράμματος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται από Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) – πρώην ΚΕΚ – σε δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

• των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

• των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

• το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

– επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

– καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2014.

– απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

– το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

– δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης:

• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00′ ώρα.

• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από είκοσι (20) έως σαράντα (40) ώρες

• ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2014

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 25.000.000,00 Ευρώ

Σύμφωνα με την απόφαση ξεκινάει η έναρξη υποβολής προτάσεων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στα πλαίσια του Προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2012, για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους.

Οι φορείς που θα κάνουν τις προτάσεις και θα επιλεγούν , θα υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κάτων των 25 εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο της περιοχής τους, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Νομό που υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να βεβαιωθεί η ειδικότητα απασχόλησής τους. Στην περίπτωση αυτή, το εργατικό κέντρο δύναται να συνεργαστεί με φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, με την υποχρέωση τήρησης των όρων της παρούσης.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

πηγή dikaiologitika.gr

Related posts