24 Ιανουαρίου 2020

Breaking News

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση με αντικείμενο Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση με αντικείμενο Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση με αντικείμενο Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,

την οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…

 

Related posts