4 Δεκεμβρίου 2023

Breaking News

Πρώτη Τροποποίηση στο πρόγραμμα Επιδότησης Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πρώτη Τροποποίηση στο πρόγραμμα Επιδότησης Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναρτήθηκε η πρώτη Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Δείτε τις αλλαγές, συνοπτικά μαζεμένες, εδώ.

Και κατεβάστε το νέο τροποποιημένο Οδηγό, αντικαθιστώντας τον παλαιό, πατώντας εδώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν επιθυμείτε, η TaxCoach μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό σας, την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου – υποβολή αιτήματος στα τέσσερα ‘ μαζικά’ προγράμματα επιδότησης που προκηρύχθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου.
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτημα με την TaxCoach, επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@taxcoach.gr ή στο τηλ. 211.409.73.18.

Προκηρύχθηκαν Τέσσερα προγράμματα Επιδότησης (!) – (11/02/2016)

Related posts