18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Πως θα πληρώνονται οι οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές από 01.01.2017

Πως θα πληρώνονται οι οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές από 01.01.2017

Πως θα πληρώνονται οι οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές από 01.01.2017

Από 01/01/2017 υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική πληρωμή των οφειλών προς τις Τελωνειακές Αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε στα πλαίσια βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών στις συναλλαγές  με τις Τελωνειακές Αρχές με σκοπό:

  • την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο
  • τη μείωση των διαδικασιών αυτών τόσο για το Δημόσιο όσο και για το συναλλασσόμενο
  • την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με αποτέλεσμα αφενός τη μείωση του κόστους μεταφοράς των φυσικών εισπράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποδοχής ακάλυπτων επιταγών.

Τρόπος καταβολής για Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα:

1) για ποσά προς καταβολή που υπερβαίνουν συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ καταβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία και τη Δ.Δ.Υ.Υ.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ICISnet και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών.

2) για ποσά που ανέρχονται από τριακόσια ένα (301) ευρώ έως χίλια (1.000) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές.

3) για ποσά που ανέρχονται μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών οι εξής περιπτώσεις και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών:

  1. H καταβολή των οφειλών βάση των ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγής
  2. H καταβολή των οφειλών των Δ.Ε.Τ.Ε.
  3. H καταβολή των οφειλών που προκύπτουν από εκτελωνισμούς προϊόντων και εξοφλούνται με συμψηφισμό από επιστροφή Φ.Π.Α από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Η εφαρμογή των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών από τους συναλλασσόμενους/ οφειλέτες τίθεται σε εφαρμογή την 01/01/2017.

ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016 / Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016 «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή Τελωνειακών οφειλών»

14.12.2016 / Xrisa Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team


Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Η ομάδα της LOLplus κοντά σας σε κάθε σας βήμα… LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις

  • Επιχειρηματική Στρατηγική
  • Πλήρη Λογιστική παρακολούθηση και Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Σύγχρονο Management–Marketing–Branding

{Εξειδίκευση και σε Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά θέματα για Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα οντότητες, όπως ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.}

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr

Post source : ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Related posts