20 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Πως κινήθηκαν οι οφειλές από και προς το Δημόσιο τον Νοέμβριο

Πως κινήθηκαν οι οφειλές από και προς το Δημόσιο τον Νοέμβριο

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες τον Νοέμβριο, μειώθηκαν σε € 3,14 δισ. έναντι € 3,46 δισ. του Οκτωβρίου.

Μείωση σημείωσαν τον Νοέμβριο και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, καθώς περιορίστηκαν σε €776 εκατ. από €832 εκατ. τον Οκτώβριο.

Το μεγαλύτερο ποσό στο σύνολο των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες, αφορούν οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες τον Νοέμβριο μειώθηκαν σε €1,75 δισ. έναντι €1,95 δισ. τον Οκτώβριο.

Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκαν σε € 11,63 δισ. οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο τον Νοέμβριο του 2017, από €10,44 δισ. τον Οκτώβριο. Οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (ήτοι αυτές που είχαν δημιουργηθεί πριν την 31.12.2016) ανήλθαν τον Νοέμβριο σε € 89,11 δισ. , οπότε μαζί με τις νέες, το σύνολο ανήλθε σε €100,74 δισ.. Το σύνολο των οφειλετών προς το Δημόσιο ανήλθε τον Νοέμβριο σε 4.207.117 άτομα. Οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 1.783.858 ενώ όσοι βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 1.035.296.

Related posts