27 Ιανουαρίου 2022

Breaking News

Ρύθμιση οφειλών: Προϋποθέσεις υπαγωγής – Δικαιολογητικά και Συχνές ερωτήσεις από ΓΓΔΕ

Ρύθμιση οφειλών: Προϋποθέσεις υπαγωγής – Δικαιολογητικά και Συχνές ερωτήσεις από ΓΓΔΕ

Ρύθμιση οφειλών: Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4152/13 και απαραίτητα δικαιολογητικά

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του ν.4152/2013 , έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Δ.Ε όσο και σε αυτόν της Γ.Γ.Π.Σ. (http://www.gsis.gr) οι σχετικές αποφάσεις αλλά και κατατοπιστικοί πίνακες που αναφέρονται τόσο στις προϋποθέσεις υπαγωγής των οφειλών στα νέα προγράμματα ρύθμισης, όσο και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα:

α) Η απόφαση ΠΟΛ 1111/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013» για χρέη βεβαιωμένα έως και 31.12.2012 με απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που επιλέγεται,

β) αναλυτική εγκύκλιος με αρ. ΠΟΛ 1140/2013 ( θα αναρτηθεί Δευτέρα 17 Ιουνίου) για την ανωτέρω ρύθμιση,

γ) υποβοηθητικοί πίνακες υπαγομένων στη ρύθμιση οφειλών, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο αιτών.

Ρύθμιση οφειλών

Σημειώνεται ότι :

– η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η καταβολή του σχετικού ποσού πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από την 14η Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2013.

– η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ για οφειλές έως 1.500.000 € και στην Επιχειρηματική Μονάδα Είσπραξης άνω του ποσού αυτού) από τις 20.06.2013.

– Επισημαίνεται ότι από 18.07.2013 η σχετική αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την υποχρεωτική παρουσία αυτών στις Δ.Ο.Υ. Επιπροσθέτως και για την επίτευξη του ίδιου σκοπού, θα παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ανακτούν ηλεκτρονικά αρκετές ημέρες πριν την ως άνω ημερομηνία (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ) , το σύνολο των οφειλών που δύναται να ρυθμιστούν και να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές τους επιλογές αναφορικά στα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων).

ΠΟΛ 1111/2013

Πίνακας Α1 : Υπαγόμενες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης “Τελευταίας Ευκαιρίας”

 

Πίνακας Α2 : Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  “Τελευταίας Ευκαιρίας”  (έως 48 δόσεις)

Πίνακας Α3 :Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  “Τελευταίας Ευκαιρίας”  (έως 100 δόσεις)

ΠΟΛ 1140/2013  
Υπεύθυνη Δήλωση για φυσικά πρόσωπα  
Υπεύθυνη Δήλωση για οφειλές νομικών προσώπων  

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Ρύθμιση Οφειλών

Ρ1 : Αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων και
Η αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν.4152/2013 (Ρ1) έχει απενεργοποιηθεί ως και την 31/3/2015 σύμφωνα με το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 A). Οι οφειλέτες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία.(ΠΟΛ 1236/2014 ΦΕΚ 3033 Β’).

Ρ2 : Αίτηση Πάγιας ρύθμισης

Ρ3 : Αίτηση ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014

Ρ4 : Αίτηση για διατήρηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν.4152/2013

1. Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης διαφορετικού τύπου;
2. Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;
3. Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);
4. Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;
5. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;
6. Ενώ έχω υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5 ετών καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.
7. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;
Δείτε τις σχετικές απαντήσεις ΕΔΩ…
ΔΕΙΤΕ επίσης 

Related posts