9 Δεκεμβρίου 2021

ΣΕΒ: Προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων

ΣΕΒ: Προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων

Ο ΣΕΒ εκπόνησε μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων, που συνιστά μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση για την ενθάρρυνση επενδύσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας μέσα από δημοσιονομικά ουδέτερες, ή και θετικές, παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις για κάθε επιχειρηματικό και επενδυτικό μέγεθος, με στόχο τη σταδιακή αλλαγή του ελληνικού παραγωγικού υποδείγματος.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεοδ. Φέσσας στον σχετικό πρόλογο:

Η ασκούμενη οικονομική πολιτική δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ταχεία επενδυτική κινητοποίηση, δεδομένου ότι:

• Δυσκολεύεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στο διεθνή επενδυτικό καταμερισμό.

• Αδυνατεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή στροφή, που επείγει περισσότερο από ποτέ.

• Θέτει φραγμούς στις δυνατότητες ανταγωνιστικής δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

• Αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους αδυναμίας προσέλκυσης μεσαίας και μεγάλης κλίμακας παραγωγικών επενδύσεων και δυσχεραίνει τις προοπτικές παραγωγικής μεγέθυνσης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η ανάκαμψη της οικονομίας, η δημιουργία υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και σταθερών θέσεων εργασίας κατά τα επόμενα χρόνια, περνάει μέσα από την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων, τη δυναμική ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, τις εξαγωγές, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Απαραίτητη προϋπόθεση και κοινός τόπος όλων αυτών είναι οι επενδύσεις. Όμως, οι επενδύσεις επηρεάζονται άμεσα από το επιχειρηματικό περιβάλλον, το φορολογικό σύστημα, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ασφάλεια δικαίου. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, συνδέονται και με τον λεγόμενο «εθνικό κίνδυνο». Ειδικά στην Ελλάδα, για να καλυφθεί το μέγεθος της απο-επένδυσης των προηγούμενων ετών, υπολογίζουμε στον ΣΕΒ, ότι απαιτούνται τουλάχιστον €100 δισ. νέων επενδύσεων.

Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η επιστροφή στην ανάπτυξη προϋποθέτει την υλοποίηση ευρύτατου πλέγματος ρηξικέλευθων πολιτικών και προσεγγίσεων. Είναι επείγουσα ανάγκη η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας με ένα νέο υπόδειγμα επενδυτικών κινήτρων και ένα αναπτυξιακό αντίβαρο στην υπερ-φορολόγηση. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε παραγωγικές δραστηριότητες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, οικονομικές αποδόσεις για τις επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, αναστροφή του brain drain και πρόσθετα δημόσια έσοδα, χρειαζόμαστε μια ανατροπή του παραγωγικού υποδείγματος.

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων, εκπόνησε μια δέσμη προτάσεων, που συνιστά μία ριζικά διαφορετική προσέγγιση για την ενθάρρυνση επενδύσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας μέσα από δημοσιονομικά ουδέτερες, ή και θετικές, παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις για κάθε επιχειρηματικό και επενδυτικό μέγεθος, με στόχο τη σταδιακή αλλαγή του ελληνικού παραγωγικού υποδείγματος.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι συνταγές του παρελθόντος έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι γεμάτη από παραδείγματα ρηξικέλευθων και καινοτόμων παρεμβάσεων που σηματοδότησαν στροφή προς παραγωγική επανεκκίνηση και αποτέλεσαν σημεία καμπής. Η πρόταση του ΣΕΒ συνιστά μία τέτοια παρέμβαση που θα επιτρέψει να ατενίσουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και προοπτικές ευημερίας.

Δείτε το πλήρες αρχείο αναλυτικά, εδώ.

Διαφημιστείτε στο TaxCoach. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@taxcoach.gr, για να σας προτείνουμε μια λύση μέσω banner ή και στο τέλος κάθε άρθρου. 

Related posts