27 Μαΐου 2020

Breaking News

Σημαντική ΚΥΑ, Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Σημαντική ΚΥΑ, Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1044/26.03.2020, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325, με Θέμα:

«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»

H KYA, αποφασίζει και αναφέρει: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,  Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών,  Δικαίωμα υπαγωγής,  Απώλεια ευεργετημάτων.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την σημαντική Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

LOLplus: Δεν γελάμε – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

•••••••••••••••••••••

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

 

Related posts