29 Ιουνίου 2022

Breaking News

Σταθάκης, για και περί Επιμελητηρίων

Σταθάκης, για και περί Επιμελητηρίων

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, παραβρέθηκαν στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Ο κ. Σταθάκης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την επικείμενη νέα νομοθεσία που θα διέπει τα επιμελητήρια. Συγκεκριμένα, εξήγγειλε ότι στο εξής τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, ανατίθενται στα επιμελητήρια: Τα Κέντρα αυτά, έχουν ως στόχο τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών μιας επιχείρησης με το δημόσιο, και θα λειτουργήσουν με προοπτική την υποστήριξη όλων των αναγκών που έχει μια επιχείρηση, παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση στα πρώτα της βήματα αλλά και σε θέματα χρηματοδότησης κλπ.

Αυτή η εξέλιξη, επεσήμανε ο Υπουργός, σε συνδυασμό με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θα τονώσει την οργανωτική ικανότητα των επιμελητηρίων καθώς και τον ρόλο τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Ο κ. Σταθάκης τόνισε επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συγκρότησης των επιμελητηρίων με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμβολή τους και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο κ. Παπαδεράκης, συμπλήρωσε ότι οι αλλαγές στον επιμελητηριακό νόμο θα συνδυαστούν και με αντίστοιχες αλλαγές στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως επίσης και με το νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες μιας στάσης, το οποίο ορίζει την περαιτέρω συντόμευση της διαδικασίας ίδρυσης μιας επιχείρησης και εισάγει ως νέο στοιχείο τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης.

Related posts