24 Μαΐου 2024

Στοιχεία που δίδει το TaxisNet για τους πελάτες σας

Στοιχεία που δίδει το TaxisNet για τους πελάτες σας

Στοιχεία που δίδει το TaxisNet για τους πελάτες σας:  Ετοιμάζεστε να κάνετε μια σημαντική δουλειά, με έναν επιχειρηματία για τον οποίο δεν γνωρίζετε πολλά-πολλά. Κάποιος σας ενημέρωσε ότι είχε στο παρελθόν μετάσχει σε μια γερή κομπίνα με πλαστά τιμολόγια. Τη λύση στους προβληματισμούς σας έρχονται να δώσουν (ενδεχομένως) οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).Στοιχεία που δίδει το TaxisNet για τους πελάτες σας

Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο το euro2day.gr, η ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη ΓΓΔΕ έχει προχωρήσει στην επαναξιολόγηση και στον επανασχεδιασμό του τρόπου χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες (έκδοση 2)», η οποία έχει μετονομαστεί σε «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (public)».

Κι αν αυτά σας φαίνονται ολίγον ακαταλαβίστικα, με απλά λόγια σημαίνουν πως η ΓΓΠΣ και η ΓΓΔΕ έχουν φτιάξει μια απλή διαδικτυακή υπηρεσία στην οποία βάζοντας τον ΑΦΜ του φορολογούμενου που σας ενδιαφέρει βλέπετε αυτόματα αν είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος, αν σε αυτόν αντιστοιχεί πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα, τι δουλειές κάνει, την έδρα του αλλά και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.

Η υπηρεσία αυτή δεν είναι νέα. Επανασχεδιάστηκε όμως παίρνοντας υπόψη τις προτάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την ανάγκη για την επαλήθευση των στοιχείων μητρώου μεταξύ των συναλλασσομένων με στόχο τον περιορισμό συναλλαγών με πλαστά στοιχεία και παραστατικά.

Τι βάζεις – τι παίρνεις

Στη νέα έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας δίνεται ως είσοδος ο ΑΦΜ νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων αλλά και φυσικών προσώπων με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και επιστρέφονται ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

• Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο – Επωνυμία μη φυσικού προσώπου

• Κωδικός αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

• Ονομασία αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

• Διακριτικός Τίτλος

• Ενεργό – Απενεργοποιημένο ΑΦΜ (Περιγραφή)

• Φυσικό – μη Φυσικό Πρόσωπο (Περιγραφή)

• Με επιχειρηματική δραστηριότητα – Με επιχειρηματική δραστηριότητα στο παρελθόν

• Δ/σνη Έδρας και Τ.Κ.

• Κύρια δραστηριότητα και δευτερεύουσες δραστηριότητες (ΚΑΔ, Περιγραφή, Είδος Δραστηριότητας, Περιγραφή Είδους Δραστηριότητας)

• Ημερομηνία Έναρξης

• Ημερομηνία Διακοπής

Όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση της υπηρεσίας από τη ΓΓΔΕ στόχος της είναι η λειτουργία μιας αξιόπιστης κεντρικής υπηρεσίας πληροφόρησης και απάντησης ερωτημάτων για τα στοιχεία νομικών προσώπων και επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, βάσει των πιστοποιημένων στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου, έχοντας ως σκοπό μεταξύ άλλων:

• την επιβεβαίωση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, που γίνονται από φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα, προς επαύξηση της εμπιστοσύνης,

• τον έλεγχο της γνησιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων μεταξύ επιτηδευματιών, οι οποίοι ενεργούν είτε ως πελάτες είτε ως προμηθευτές,

• την αποτροπή έκδοσης παραστατικών με πλαστά ή ψευδή στοιχεία,

• την επιβεβαίωση στοιχείων συμβαλλομένων μερών (όπως ενδεικτικά σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων, καταστατικών σύστασης ή τροποποίησης εταιριών και παντός είδους συμφωνητικών κ.ά.),

• την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής συμμόρφωσης με απώτερο σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

• την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου,

• τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιτηδευματιών

Πώς μπαίνεις στην υπηρεσία

Η αναβαθμισμένη έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας γίνεται μόνο για πιστοποιημένους χρήστες του TaxisNet, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλουν για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των πιστοποιημένων χρηστών του TaxisNet. Θα πρέπει όμως πρώτα να εγγραφείτε σε αυτή με τους κωδικούς πρόσβασης.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσετε ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για να αποκτηθούν οι ειδικοί αυτοί κωδικοί πρόσβασης πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συνδεθεί στην ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» μέσω των κωδικών πρόσβασης του TaxisNet.

Πηγή: euro2day.gr

Related posts