22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Στο μισό τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επόμενων ετών…

Στο μισό τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επόμενων ετών…

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής  “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” τελικά τα πρόστιμα για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων ετών θα καταλογίζονται στο μισό.

Συνεπώς μετά την ανωτέρω αλλαγή το άρθρο 51 έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α’ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση, μειώνονται στο μισό

ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ-51-Ε9-1

 

>>><<<

Be smart! Διαφημιστείτε στο TaxCoach.gr!

Related posts